Παπανίκος, σχολή οδηγών

Αναθεώρηση ή Ανανέωση διπλώματος

Ο κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος πρέπει δύο εβδομάδες πριν την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του να κάνει ανανέωση του διπλώματος του σε αντίθετη περίπτωση παύει να ισχύει.
Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους επαγγελματικών διπλωμάτων, τα οποία ανανεώνονται όχι στο 65ο έτος αλλά κάθε 5 έτη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητα ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ. (Για όσους δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα χρειάζεται άδεια διαμονής που να εμφανίζονται 186 ημέρες συνεχής διαμονής στην Ελλάδα και διαβατήριο
  2. ΑΦΜ (αν δεν υπάρχει πρέπει να εκδοθεί από την εφορία).
  3. Δίπλωμα
  4. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
  5. Παράβολο 30 € από την Εφορία ή ηλεκτονικά απο το E-PARAVOLO.GR, για την έκδοση νέου διπλώματος.
  6. Παράβολο 50€ από την Εφορία ή ηλεκτρονικά απο το E-PARAVOLO.GR
  7. Έκδοση των πιστοποιητικών υγείας από συμβεβλημένους γιατρούς του Υ.Μ.Ε. (Παθολόγο και Οφθαλμίατρο) και την απόδειξη πληρωμής των γιατρών
  8. Βιβλιάριο Ασθενείας (αν δεν υπάρχει χρειάζονται οι εξής εξετάσεις: Γενική αίματος, ουρία, ζάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα)
  9. Παράβολο δημοσίου ταμείου (εφορία ή ηλεκτρονικα) 18 € 
  10. Υπεύθυνη δήλωση και αίτηση εκτύπωσης (τις προμηθεύεστε από τη σχολή)

Τα παράβολα τα αναλαμβάνει και η σχολή να τα εκδώσει χωρίς επιβάρυνση!