Παπανίκος, σχολή οδηγών

H Ζώνη Ασφαλείας σώζει ζωές