Χίου 70, Αγία Παρασκευή
210 60 90 960
info@papanikos-driving.gr
Δευτέρα-Παρασκευή /10:30-13:30 17-30-20:30
Επικοινώνησε τώρα!

Συχνές ερωτήσεις

Κάθε φορά που κάποιος ξεκινάει να βγάλει δίπλωμα είναι λογικό να έχει τις ίδιες απορίες…
Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες τις πιο συχνές ερωτήσεις που μας κάνουν και τις απαντήσεις τους.

Μπορώ να βγάλω δίπλωμα οδήγηγης αν δεν γνωρίζω καλά Ελληνικά;

Οι γλώσσες που μπορεί να γίνει η εξέταση των σημάτων είναι τα Αγγλικά – Ρώσικα – Αλβανικά και στα Ελληνικά με την βοήθεια ακουστικών,οπου ακούτε την ερώτηση και τις απαντήσεις και επιλέγετε το σωστό.

Τι ισχυέι για την οδηγηση αλλοδαπών στην χώρα μας;

ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2696/99,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει “Κ.Ο.Κ”),απαγορεύεται η οδήγηση οχημάτων στα πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια οδήγησης. Αναφορικά με την οδήγηση οχημάτων από αλλοδαπούς ισχύουν τα ακόλουθα :

 • Επιτρέπεται η οδήγηση στους κατόχους άδειας οδήγησης,η οποία έχει εκδοθεί απο Κράτη-Μέλη της Ε.Ε,εφόσον δεν είναι κάτω των 18 ετών.
 • Επιτρέπεται η οδήγηση στους κατόχους διεθνής άδειας,το οποίο έχει εκδοθεί απο οποιοδήποτε κράτος,εκτός της Ελλάδας και δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.
 •  Επιτρέπεται η οδήγηση στους κατόχους άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί απο κράτη εκτός της Ε.Ε,με τα οποία η χωρα μας έχει συνάψει ειδική συμφωνία,καθώς και στους κατόχους άδειας οδήγησης κατά τα οριζόμενα στις διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.
 • Οι διεθνείς άδειες παύουν να ισχύουν όταν τα πρόσωπα που τις κατέχουν εγκαταστήσουν τη συνήθη διαμονή τους στη χώρα μας και ειδικότερα ως τέτοια διαμονή θεωρείται κατά βάση ότι έχει ένα πρόσωπο όταν διαμένει στη χώρα μας επί 185 ημέρες κατά ημερολογιακό έτος για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Όπως προκύπτει ,ο σκοπός της αναγνώρισεις των διεθνών αδειών οδήγησης είναι η διευκόλυνση όσων μετακινούνται ευκαιριακά ή προσωρινά στο έδαφος άλλου κράτους για λόγους επαγγελματικούς,τουριστικούς,προσωπικούς κ.λ.π. και δεν υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο των σχετικών διατάξεων,διεθνείς άδειας οδήγησης προσώπων που εγκαθίστανται μόνιμα σε άλλο κράτος.
 • Επίσης,εάν οι κάτοχοι αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν απο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε.αποκτήσουν κανονική διαμονή στην Ελλάδα, θα πρέπει να μετατρέψουν αυτές σε ανάλογης κατηγορίας Ελληνικές άδειες οδήγησης.
 • Οι προυποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την χορήγηση άδειας οδήγησης καθορίζονται ρητά,είναι κοινές για όλους τους ενδιαφερόμενους και εναρμονισμένες με τις οδηγίες της Ε.Ε.
 • Η θεσμοθέτηση των σχετικών διατάξεων ειναι αρμοδιότητα του Υ.Μ.Ε.

Πληροφορίες για το ΚΤΕΟ

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Ο Τεχνικός έλεγχος των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων στη Χώρα μας διενεργείται από Δημόσια και Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. (Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων).
 • Τα Δημόσια ΚΤΕΟ διενεργούν τεχνικό έλεγχο σε όλες τις υπόχρεες κατηγορίες οχημάτων.
 • Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν διενεργούν τεχνικό έλεγχο στα φορτηγά αυτοκίνητα άνω των τρεισήμισι (3,5 τόνων) και τα λεωφορεία.

 

Γενικά

 • Tα αυτοκίνητα προσκομίζονται για έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της αρμόδιας Yπηρεσίας K.T.E.O. ή της Δ/νσης Ο.Α.Π. για το N. Aττικής ή σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας Kυκλοφορίας για καινούργια οχήματα ή σύμφωνα με την ημερομηνία επομένου ελέγχου που αναγράφεται στο Δ.T.E.
 • Η προσκόμιση του οχήματος στο ΚΤΕΟ γίνεται από τον νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή από τρίτο, εξουσιοδοτημένο ή μη πρόσωπο.
 • Ο κάτοχος του οχήματος πριν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να έχει εντοπίσει την θέση όπου είναι αποτυπωμένοι επάνω στο όχημα ο αριθμός πλαισίου και ο αριθμός κινητήρα. Οι αριθμοί αυτοί πρέπει να συμφωνούν με τους αναγραφόμενους στην άδεια κυκλοφορίας. Αν αυτό δεν συμβαίνει τότε ο κάτοχος πρέπει πριν τη διενέργεια του ελέγχου στο ΚΤΕΟ, να αποτανθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την τακτοποίηση του θέματος. Ειδικά για την περίπτωση του αριθμού κινητήρα δεν θεωρείται αλλαγή κινητήρα η αντικατάστασή του με άλλον ίδιου τύπου. Σ΄αυτή την περίπτωση ο τύπος του κινητήρα παραμένει ίδιος και διαφέρει μόνο ο αριθμός σειράς παραγωγής του.
 • Το όχημα κατά την προσκόμιση του στο ΚΤΕΟ πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και ειδικότερα στις θέσεις χάραξης του αριθμού πλαισίου και του αριθμού κινητήρα.
 • Αν έχει γίνει οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις αλλαγή στα κύρια χαρακτηριστικά του οχήματος (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2) πρέπει ο κάτοχός του πριν από τον τεχνικό έλεγχο (από το ΚΤΕΟ) να την νομιμοποιήσει με ενέργειές του στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, τότε το όχημα επαναπροσκομίζεται στο K.T.E.O. για επανέλεγχο εντός 20 ημερών και αφού ο κάτοχος του θα έχει επιδιορθώσει όλες τις σημειωθείσες ελλείψεις.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι υπάρχουν επικίνδυνες ελλείψεις, αφαιρούνται η άδεια Kυκλοφορίας και οι Κρατικές Πινακίδες και το όχημα επιτρέπεται να μεταφερθεί μέχρι το συνεργείο επισκευών ή σε κάποιο χώρο για στάθμευση. O κάτοχος θα πρέπει με δική του ευθύνη να μεταφέρει το όχημα για επισκευή με ασφαλή για την οδική κυκλοφορία τρόπο. Tο αυτοκίνητο επαναπροσκομίζεται για έλεγχο μετά την επισκευή του και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλο για κυκλοφορία, επιστρέφονται η άδεια και οι Πινακίδες Kυκλοφορίας του.
  • Μετά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα του οχήματος επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας του το αυτοκόλλητο Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου και χορηγούνται στον κάτοχό του:
  • Δ.Τ.Ε. (Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου) και Κ.Ε.Κ. (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) εφόσον ο κάτοχος του οχήματος στερείται τέτοιας κάρτας.
  • Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου
   •  Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και Φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με εξαίρεση το Νομό Αττικής όπου γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης που ανακοινώνεται από την Δ/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υ.Μ.Ε.
    Οι επόμενοι έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια (με περιθώριο τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου ).
   • Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Δ.Χ., Λεωφορεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων, διενεργείται σε ένα (1) έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.
    Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά, είναι κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου).

Διαδικασία

 • Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα αυτοκίνητα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από νομό, στον οποίο λειτουργεί Κ.Τ.Ε.Ο.
 • Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χωρίς να είναι εφοδιασμένα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου προβλέπονται αυστηρές ποινές.
 • Μέχρι είκοσι ημέρες πριν από το προγραμματισμένο χρονικό διάστημα ελέγχου του οχήματος του ο πολίτης τηλεφωνεί στο Κ.Τ.Ε.Ο. (στο τηλ. κέντρο 1525 για τα Δημόσια ΚΤΕΟ των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) όπου κλείνει ραντεβού για έλεγχο.
 • Την καθορισμένη ημέρα και ώρα προσέρχεται με το όχημα στο Κ.Τ.Ε.Ο. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έλεγχο (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1).
 • Μόνο για τα Δημόσια ΚΤΕΟ του Ν. Αττικής και για όλες τις κατηγορίες οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ο επόμενος έλεγχος πραγματοποιείται χωρίς ραντεβού στο ίδιο Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
 • Όταν το όχημα είναι εμπρόθεσμο δηλαδή για το χρονικό διάστημα τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.
 • Όταν το όχημα είναι εκπρόθεσμο μέχρι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Όταν όμως το όχημα είναι εκπρόθεσμο πέραν των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών απαιτείται προηγουμένως ραντεβού στο τηλ. κέντρο 1525.

Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) Την ίδια ημέρα.

Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες ελλείψεις: 1. Ένα (1) έτος για λεωφορεία, επιβατηγά Δ.Χ., ασθενοφόρα και φορτηγά μικτού βάρους μεγαλύτερου των 3,5 τόνων.
2. Δύο (2) έτη για επιβατηγά Ι.Χ. και φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κόστος Ελέγχου σε Δημόσιο ΚΤΕΟ Εμπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος:

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 40 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 52 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 40 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 52 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 52 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 60 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 70 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 60 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 74 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 40 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 50 ευρώ
  Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 74 ευρώ

Εκπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος:

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για αρχικό τεχνικό έλεγχο καταβάλλεται αυξημένο ειδικό τέλος από αυτό που ορίζεται κατά κατηγορία οχήματος. Πιο συγκεκριμένα:

 • Για εκπρόθεσμο μέχρι και 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακές ημέρες το ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος έχει ως εξής:
 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 57 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 74 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 57 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 74 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 74 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 90 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 105 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 90 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 111 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 60 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 75 ευρώ
 • Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 111 ευρώ

 

Για εκπρόθεσμο πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών το ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος έχει ως εξής:

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 74 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 96 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 74 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 96 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 96 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 120 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 140 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 120 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 148 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 80 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 100 ευρώ
 • Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 148 ευρώ

Εμπρόθεσμος Επανέλεγχος

Σε περίπτωση επανελέγχου του οχήματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν αποκαταστάθηκαν οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο έλεγχό του, καταβάλλεται ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος έχει ως εξής:

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 9 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 11 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 9 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 11 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 11 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 15 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 17 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 15 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 18 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 10 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 12 ευρώ
 • Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 18 ευρώ

Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος

Όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα στην αρμόδια Υπηρεσία όχημα για επαναληπτικό έλεγχο μετά την παρέλευση των 30 (τριάντα) ημερών και μέχρι εξήντα ( 60 ) θα καταβάλλει ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος έχει ως εξής:

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 17 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 22 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 17 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 22 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 22 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους => 30 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους => 35 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες => 30 ευρώ
 • Για λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών => 37 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους => 20 ευρώ
 • Για ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους => 25 ευρώ
 • Συνδυασμοί οχημάτων ( συρμοί ) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας => 37 ευρώ
  Όποιος προσκομίζει σε Δημόσιο ΚΤΕΟ όχημα για επαναληπτικό έλεγχο μετά την παρέλευση εξήντα ( 60 ) ημερών, από την ημερομηνία διενέργειας του αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, ανεξαρτήτως διενέργειας ή μη ενδιάμεσου ελέγχου θα καταβάλλει το αντίστοιχο ειδικό τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται κατά κατηγορία οχήματος. Κόστος Ελέγχου σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Εμπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος και Επανέλεγχος: Το αντίτιμο για τη διενέργεια εμπρόθεσμου αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου καθορίζεται ελεύθερα από τα ίδια τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αναρτάται σε πινακίδα σε εμφανές σημείο του ΚΤΕΟ.

Εκπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος και Επανέλεγχος:

Για τη διενέργεια εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, εκτός από το καθορισμένο από αυτά αντίτιμο για την παροχή υπηρεσίας καταβάλλεται επιπρόσθετα ειδικό τέλος ισόποσο με το επί πλέον ποσό που κατά κατηγορία οχήματος και είδος ελέγχου που καταβάλλεται και στα Δημόσια ΚΤΕΟ λόγω εκπροθέσμου. Συγκεκριμένα:

Εκπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος μέχρι 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακές ημέρες:

 • Το επί πλέον καταβαλλόμενο ειδικό τέλος που αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, είναι :
 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 17 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 22 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 17 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 22 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 22 ευρώ

Εκπρόθεσμος Αρχικός έλεγχος πέραν των 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών:

Το επί πλέον καταβαλλόμενο ειδικό τέλος που αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, είναι :

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 34 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 44 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 34 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 44 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 44 ευρώ

Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος Το επί πλέον καταβαλλόμενο ειδικό τέλος που αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, είναι :

 • Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης => 8 ευρώ
 • Για ασθενοφόρα => 11 ευρώ
 • Για νεκροφόρες => 8 ευρώ
 • Για μηχανοκίνητα τροχόσπιτα ( αυτοκινούμενα ) => 11 ευρώ
 • Για φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους => 11 ευρώ

Όποιος προσκομίζει σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ όχημα για επαναληπτικό έλεγχο μετά την παρέλευση εξήντα ( 60 ) ημερών, από την ημερομηνία διενέργειας του αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, ανεξαρτήτως διενέργειας ή μη ενδιάμεσου ελέγχου θα καταβάλλει το αντίτιμο κανονικού πλήρους ελέγχου, που έχει καθορίσει το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Πώς είναι η νέα άδεια οδήγησης;

Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κάθε έντυπο νέας άδειας οδήγησης στην πίσω όψη φέρει ένα μοναδικό αριθμό με τον οποίο θα αναζητείται από τις διωκτικές αρχές σε περίπτωση κλοπής. Έτσι ο πολίτης διασφαλίζεται πολλαπλά.

Ποιός παράγει το έντυπο της νέας άδειας οδήγησης;

Το έντυπο της νέας άδειας οδήγησης το εκτυπώνει η Δ/νση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η υπηρεσία αυτή διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και άριστη τεχνογνωσία για τον σκοπό αυτό. Άλλωστε είναι η ίδια υπηρεσία που εκδίδει τα διαβατήρια για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και τα διπλωματικά διαβατήρια για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πού καταθέτει κάποιος τα δικαιολογητικά για να εκδοθεί η νέα άδεια οδήγηση;

Οι υπηρεσίες που εκδίδουν τις άδειες οδήγησης είναι πάντα οι Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

Ο ενδιαφερόμενος λοιπόν πρέπει να απευθείνετε στην Νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών του τόπου κατοικίας του. Ειδικά για την περιοχή της Αθήνας μπορεί να απευθείνετε σε όποια υπηρεσία από τις τέσσερις που υπάρχουν στην περιοχή Αθηνών (Χολαργός, Άλιμος, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι).

Στον νομό Αττικής υπάρχουν επίσης οι υπηρεσίες στον Πειραιά, στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής και στην Ελευσίνα.

Μόνο η εκτύπωση πραγματοποιείται στην Δ/νση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία ο πολίτης δεν έχει καμία πρόσβαση. Η διαδικασία αποστολής και λήψης των αδειών οδήγησης είναι εσωτερικό θέμα των υπηρεσιών αυτών.

Πόσες φωτογραφίες απαιτούνται για κάθε διαδικασία χορήγησης, επέκτασης κλπ. άδειας οδήγησης;

 • Χορήγηση – επέκταση : απαιτούνται έξι (6) φωτογραφίες (4 για γιατρούς, 1 για το ΔΕΕ και 1 για την αίτηση εκτύπωσης)
 • Αντικατάσταση παλαιού εντύπου : απαιτείται μία (1) φωτογραφία για την αίτηση εκτύπωσης
 • Μετατροπή : απαιτείται μία (1) φωτογραφία για την αίτηση εκτύπωσης (και ενδεχομένως 4 επιπλέον εάν χρειάζονται γιατροί)
 • Ανανέωση : απαιτούνται πέντε (5) φωτογραφίες (4 γιατροί και 1 για την αίτηση εκτύπωσης)
 • Αντίγραφο : απαιτείται μία (1) φωτογραφία για την αίτηση εκτύπωσης
 • Διόρθωση προσωπικών στοιχείων : απαιτείται μία (1) φωτογραφία για την αίτηση εκτύπωσης.
 • Περιορισμός : απαιτείται μία (1) φωτογραφία για την αίτηση εκτύπωσης (και ενδεχομένως 4 επιπλέον εάν χρειάζονται γιατροί).