Χίου 70, Αγία Παρασκευή
210 60 90 960
info@papanikos-driving.gr
Δευτέρα-Παρασκευή /10:30-13:30 17-30-20:30
Επικοινώνησε τώρα!

Υπηρεσίες Κτέο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έλεγχο ΚΤΕΟ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ Ι.Χ

 • ‘Aδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής
 • Ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης αυτού που φέρει το όχημα.
 • Δελτίο τεχνικού ελέγχου (στην περίπτωση που το όχημα έχει ξαναπεράσει από έλεγχο σε οποιοδήποτε ΚΤΕΟ)
 • Σε περίπτωση που στο όχημα έχουν τοποθετηθεί αντηλιακές μεμβράνες θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό του εγκαταστάτη, συμφωνά με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς επίσης θα πρέπει να είναι τοποθετημένο στο όχημα το ειδικό αυτοκόλλητο.
 •  Σε περίπτωση όπου έχουν αφαιρεθεί από την τροχαία οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας πρέπει να προσκομιστεί φωτοτυπία επικυρωμένη της αδείας κυκλοφορίας καθώς επίσης και η κλήση που επιδόθηκε στο όχημα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

Για τα Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)
Υπεύθυνη δήλωση του ή των ιδιοκτήτων που αφορά τη μη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε. Σε περίπτωση που ο ή οι ιδιοκτήτες δεν προσκομίσουν οι ίδιοι το όχημα στο ΚΤΕΟ η ανωτέρω δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής.
2. Βεβαίωση από το Σ.Α.Τ.Α. ως προς τη γνησιότητα του ηλεκτρονικού σήματος ΤΑΞΙ.

Για τα ΦΔΧ (φορτηγά έως 3,5 τόνους)

 • Υπεύθυνη δήλωση του ή των ιδιοκτήτων που αφόρα τη μη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε. Σε περίπτωση που ο ή οι ιδιοκτήτες δεν προσκομίσουν οι ίδιοι το όχημα στο ΚΤΕΟ η ανωτέρω δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

Για τα εκπαιδευτικά

 • ‘Αδεια λειτουργίας της σχολής
 • ‘Αδεια εκπαιδευτή
  Προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου
  Σε περίπτωση νέου οχήματος της υφιστάμενης σχολής απαιτείται δήλωση μηχανολόγου ως προς την καταλληλότητα της μετατροπής (πεταλιέρα)
  Σε περίπτωση που το όχημα προσέρχεται πρώτη φορά για έλεγχο και δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας της σχολής απαιτείται μονό δήλωση μηχανολόγου ως προς το καταλληλότητα της μετατροπής (πεταλιέρα).

Για τα Υγραεριοκίνητα

Πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδοτημένου φορέα ως προς την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης υγραερίου

Για τα Ανάριθμα (μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εξωτερικού κράτους ΕΕ ή ΕΟΧ χωρίς Ελληνικές πινακίδες)

 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης από τελωνείο
 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας

 

Για τα Ανάριθμα από ΟΔΔΥ

 • Πιστοποιητικό του ΟΔΔΥ
Επικοινωνία

Το γραφείο μας

Διεύθυνση
Χίου 70
Αγία Παρασκευή,15353
Τηλέφωνα
σταθ: 210 60 90 960, κιν: 693 7277 660
Ώρες Λειτουργίας
Δευτ-Παρ:
10:30 πμ – 13:30 μμ 17:30 μμ – 20:30 μμ