Χίου 70, Αγία Παρασκευή
210 60 90 960
info@papanikos-driving.gr
Δευτέρα-Παρασκευή /10:30-13:30 17-30-20:30
Επικοινώνησε τώρα!

Κατηγορία Γ

Φορτηγά με δυνατότητα έλξης έως 750 kg. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή από προηγούμενη ανανέωση.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για όλους του υποψηφίους με ή χωρίς επαγγελματικό δίπλωμα

Θεωρητικά: 15 ώρες
Πρακτικά: 15 ώρες

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.Ι.

Παράβολα 20€ (κωδ: 26) ,20€ (κωδ: 27)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα εξής:

 • Κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να είναι Κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β τουλάχιστον.
 • Ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ.
 • Επιτυχία σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει και άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

 • Ταυτότητα ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ. (Για όσους δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα χρειάζεται άδεια διαμονής που να εμφανίζονται 186 ημέρες συνεχής διαμονής στην Ελλάδα και διαβατήριο
 • ΑΦΜ (αν δεν υπάρχει πρέπει να εκδοθεί από την εφορία).
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 60€ (κωδ:20), 30€ (κωδ:28) για την έκδοση του διπλώματος, παράβολα 15€ (κωδ:2037) για γραπτά και 15€ (κωδ:2038) για πορεία,παραβολα 20€ (κωδ:26) και 20€ (κωδ:27) παράβολo παραλαβής 108,15€ (κωδ:64)
 • Έκδοση των πιστοποιητικών υγείας από συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. (Παθολόγο και Οφθαλμίατρο) μαζί με την απόδειξη των γιατρών
 • ΑΜΚΑ
 • Υπεύθυνη δήλωση και αίτηση εκτύπωσης (τις προμηθεύεστε από τη σχολή)

Τα παράβολα εκδίδονται απο την εφορία ή ηλεκτρονικά απο το e-paravolo.gr και τα αναλαμβανει η σχόλη να τα εκδώσει χωρίς επιβάρυνση.

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ και άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

 • Ταυτότητα ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ. (Για όσους δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα χρειάζεται άδεια διαμονής που να εμφανίζονται 186 ημέρες συνεχής διαμονής στην Ελλάδα και διαβατήριο
 • ΑΦΜ (αν δεν υπάρχει πρέπει να εκδοθεί από την εφορία).
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 30€ (κωδ:28) για την έκδοση του διπλώματος, παράβολα 20€ (κωδ:2037) για γραπτά και 20€ (κωδ:2038) για πορεία, παράβολα 20€ (κωδ:26) και 20€ (κωδ:27) και παράβολο παραλαβής 108,15€(κωδ:64)
 • Υπεύθυνη δήλωση και αίτηση εκτύπωσης (τις προμηθεύεστε από τη σχολή ή τις κατεβάζετε απο το site)

 

Τα παράβολα εκδίδονται απο την εφορία ή ηλεκτρονικά απο το e-paravolo.gr και τα αναλαμβανει η σχόλη να τα εκδώσει χωρίς επιβάρυνση.

Σημείωση

(κωδ: ****) = κωδικός παραβόλου στο e-paravolo.gr για το κάθε παράβολο που αναφέρεται παραπάνω

Επικοινωνία

Το γραφείο μας

Διεύθυνση
Χίου 70
Αγία Παρασκευή,15353
Τηλέφωνα
σταθ: 210 60 90 960, κιν: 693 7277 660
Ώρες Λειτουργίας
Δευτ-Παρ:
10:30 πμ – 13:30 μμ 17:30 μμ – 20:30 μμ

Αίτηση Εκτύπωσης

Επέκταση Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης

Αίτηση Χορήγησης ΠΕΙ